EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออก

EECZone.com EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออกทำงานควบคู่กับกิจกรรม Call Service Matching เว็บนี้ได้วางโครงสร้างไว้เพื่อนักจัดซื้อภาคตะวันออกโดยตรง ภายในเว็บไซด์จะมีสินค้าแยกเป็นชนิดตามชื่อสินค้า ส่งผลเชื่อมลิ้งก์เข้าเว็บ name.Brand.co.th โดยใช้ Tag เป็นตัวเชื่อมโยง และมีระบบการจัดการผ่าน Tele Marketing ที่เจาะลึกถึงจัดซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อการผลิตโดยเฉพาะ แล้วนำสู่กระบวนการแนะนำสินค้าผ่าน โครงสร้างเว็บสับโดเมน name.Brand.co.th ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับนักจัดซื้อและนักลงทุนจากหลากหลายเชื้อชาติด้วยระบบแปลภาษา google translator EECZone.com รวมสินค้าและความต้องการซื้อจากนักจัดซื้อภาคตะวันออกสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสมาชิก สามารถสืบค้นฐานข้อมูลนักจัดซื้อและในทางเดียวกันสามารถฝากซื้อสินค้าเพื่อการผลิตในระบบได้เนื่องจาก EECZone.com เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงผ่าน Search Engine ผ่านคีย์เวิร์ดกลุ่มอุตสาหากรรมทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการแพทย์ จึงทำให้ลูกค้าที่ ทำการตลาดออนไลน์ผ่าน name.Brand.co.th จะสามารถเข้าถึงทุกอุตสาหกรรมได้เช่นกัน อุตสาหกรรมดิจิตอลล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

Continue Reading

EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออก

EECZone.com EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออกทำงานควบคู่กับกิจกรรม Call Service Matching เว็บนี้ได้วางโครงสร้างไว้เพื่อนักจัดซื้อภาคตะวันออกโดยตรง ภายในเว็บไซด์จะมีสินค้าแยกเป็นชนิดตามชื่อสินค้า ส่งผลเชื่อมลิ้งก์เข้าเว็บ name.Brand.co.th โดยใช้ Tag เป็นตัวเชื่อมโยง และมีระบบการจัดการผ่าน Tele Marketing ที่เจาะลึกถึงจัดซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อการผลิตโดยเฉพาะ แล้วนำสู่กระบวนการแนะนำสินค้าผ่าน โครงสร้างเว็บสับโดเมน name.Brand.co.th ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับนักจัดซื้อและนักลงทุนจากหลากหลายเชื้อชาติด้วยระบบแปลภาษา google translator EECZone.com รวมสินค้าและความต้องการซื้อจากนักจัดซื้อภาคตะวันออกสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสมาชิก สามารถสืบค้นฐานข้อมูลนักจัดซื้อและในทางเดียวกันสามารถฝากซื้อสินค้าเพื่อการผลิตในระบบได้เนื่องจาก EECZone.com เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงผ่าน Search Engine ผ่านคีย์เวิร์ดกลุ่มอุตสาหากรรมทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการแพทย์ จึงทำให้ลูกค้าที่ ทำการตลาดออนไลน์ผ่าน name.Brand.co.th จะสามารถเข้าถึงทุกอุตสาหกรรมได้เช่นกัน อุตสาหกรรมดิจิตอลล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

Continue Reading